За фирмата

Осигурено качество

Eurovent Certified

Най-високото качество на VTS устройства е ценено от водещите независими световни експерти - включително Eurovent, TUV, BVQI, Rostest, MBF-TMB което се потвърждава от издадени сертификати:

EUROVENT - сертификат потвърждава съответствието на предложените единици VENTUS VS10-VS650, изчислени с използването на ClimaCAD Онлайн (CCOL), с действителните работни параметри.
CE - VTS устройства отговарят на стандартите за безопасност в съответствие с изискванията на ЕС.
TUV - PN-EN 1886, PN-EN 13053 са двата най-важни стандарта описващи параметрите и качеството на вентилационни и климатични централи на европейския пазар.
ISO 9001 - система за управление на качеството гарантира пълна повторяемост на всички VTS устройства; ISO 14001 сертификат потвърждава ефективността на системата за управление на околната среда.
eShop Ask&Buy Service Актуално Newsletter Facebook YouTube LinkedIn